Address:
Kaņepju iela 3, Rīga, LV-1016
Phone:
67435639
Mobile:
29215563
Miscellaneous Information:

Requisites

Individuālais komersants "Mūzikas kolekcija"
Reģ.Nr. 50002107241
Jur./fakt. adrese: Kaņepju iela 3, Rīga, LV-1016

A/S DNB banka
kods RIKO LV 2X
konts LV13RIKO0002013027000

Mūzikas kolekcija 2014